Svalövs kommun

Hjälp med inköp och hemleverans av livsmedel till 70-plussare

Beslut har fattats av vård- och omsorgsnämndens ordförande, Angelie Fröjd, att kommuninvånare som är 70 år eller äldre ska kunna ansöka om hjälp med inköp och hemleverans av livsmedel.

Foto på en kasse med livsmedelsvaror.

Insatsen är tidsbegränsad och gäller fram till och med den 30 september, 2020. Ansökan görs hos handläggare på vård- och omsorg. Information om hur man beställer och betalar för livsmedlen får den som ansöker av kommunens kontaktperson.

- Anledningen till beslutet är att vi, tillsammans med handlare i kommunen, vill hjälpa till att minimera smittspridningen av Covid-19 bland våra kommuninvånare som tillhör riskgruppen. Därför erbjuder vi dem nu möjligheten att söka stöd för inköp och hemleverans av livsmedel, säger Angelie Fröjd (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

När en beställning är mottagen och behandlad hos handlaren så ombesörjer Svalövs kommun för hämtning i butik och leverans till kund. Som det ser ut i nuläget kommer varorna att levereras onsdags- eller torsdagseftermiddagar.

Avgiften för insatsen kommer inte att överstiga 350 kronor per månad. En individuell avgiftsberäkning kommer att göras baserad på den enskildes inkomst och avgift tas endast ut från de som beräknas ha avgiftsutrymme. Kostnad för livsmedel och eventuell packningsavgift betalar kunden direkt till aktuell handlare.

- Vi kommer att informera om tjänsten på kommunens hemsida samt i sociala media. Men hjälp oss gärna att sprida informationen till våra äldre i kommunen, säger Angelie Fröjd.

Läs mer om tjänsten här

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun