Svalövs kommun

Åtgärder inom skolan för att begränsa smittspridningen av covid-19

Smittspridningen ökar alltjämt i samhället och så även inom skolverksamheten. Smitta finns bland både personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Därför vidtar skolverksamheten nu åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Svalövs logotyp "Boet".

- Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter hålla skärpan uppe och att vi fortsätter efterleva de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Jag vill också vädja till alla vårdnadshavare att respektera de riktlinjer vi sätter upp, även i de fall där det kan leda till frustration, och jag ber er framför allt att inte ta ut frustrationen på personalen som bara efterföljer de beslut som fattats. Har ni kritiska synpunkter så vänd er gärna till er rektor eller till mig som utbildningschef, säger Hans Dahlqvist.

Allmänna riktlinjer för förskola, grundskola och gymnasium fram till den 31 december:

  • Var noga med att uppmärksamma symtom och ta symtomen på allvar. Skicka inte barn/elever till skolan om de uppvisar symptom. När ska jag stanna hemma? Pdf, 688.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 688.9 kB).
  • Respektera om förskolans eller skolans personal skickar hem barn eller elever på grund av uppvisade symtom. Det görs i välmening.
  • Alla fysiska möten som kan undvikas bör undvikas. Som vårdnadshavare har ni fortfarande samma rätt till information som tidigare, men kommunikationen bör framför allt ske digitalt när det är möjligt.
  • Vi ber vårdnadshavare att i så liten utsträckning som möjligt vistas inom förskolans och skolans område och framför allt inte inomhus.
  • Om det låter sig göras bör hämtning och lämning av barn/elever ske utomhus.

Det här gäller specifikt för gymnasiet i Svalövs kommun

Från och med måndag den 16 november övergår Svalöfs gymnasium till fjärrundervisning för elever i årskurs 2 och 3. Däremot fortgår undervisningen i de praktiska momenten, som inte kan genomföras digitalt. Undervisning i de praktiska momenten sker dock i mindre grupper.

Några grupper har valts att undantas från fjärrundervisningen. Det gäller eleverna på särskolan, eleverna i årskurs 1 och de elever som bor på internatet. Dessa grupper får fortsatt reguljär undervisning i skolan.

Eleverna i särskolan undantas från fjärrundervisningen på grund av stödbehovet. Eleverna i årskurs 1 undantas då de är relativt nya på skolan och på gymnasiet, och fjärrundervisning skulle medföra en större omställning för dem i ett redan nytt sammanhang. Eleverna på internatet, cirka 140 elever, undantas för att de ska ha möjlighet att tillgodogöra sig de praktiska momenten i utbildningen. Om internatet stängs och eleverna reser hem till hemkommunerna, kommer de att svårt att ta sig till skolan för att genomföra de praktiska inslagen.

Genom att införa fjärrundervisning för alla elever i årskurs två och tre, som inte bor på internatet, glesar vi ut skolan och minskar risken för smittspridning på väsentligt sätt.

Det här gäller specifikt för grundskolan

  • Språkvalet i årskurs 6 har tillfälligt skjutits upp, då vi under rådande omständigheter inte vill bussa elever från olika delar av kommunen till Linåkerskolan. Vi kommer inom kort att återuppta språkvalsundervisningen genom att språkläraren undervisar eleverna digitalt. Eleverna stannar på hemskolan och det kommer att vara en pedagog närvarande från hemskolan under språkundervisningen.
  • Cityidrotten har ställts in till och med den 17 november. Därefter fattas nytt beslut.

Vi fortsätter med simundervisningen, då badhusen anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte släpper in fler än vad som är lämpligt. Ofta innebär det att våra elever är ensamma på badhuset.

Det här gäller specifikt för förskolan

Förskolan är den verksamhet som pandemin förutan är hårdast drabbad av influensa och förkylningar på grund av den nära kontakten mellan barnen och mellan barnen och personalen. Våra förskoleverksamheter är under rådande omständigheter hårt ansträngda av personalfrånvaro på grund av symtom eller sjukdom.

- Jag vill därför gå ut med samma vädjan till vårdnadshavare som jag gjorde i våras: Om ni kan så hålla er barn hemma under en period, i första hand fram till årsskiftet,, så hjälper det verksamheten väldigt mycket i en tuff situation. Det är endast en vädjan och ni har fortfarande rätt till er förskoleplats, säger Hans Dahlqvist.

Öppna förskolan håller stängt till den 31 december i syfte att begränsa smittspridningen och för att frigöra personal.

Läs utbildningschefens information till vårdnadshavare i sin helhet Pdf, 333.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 333.9 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun