Svalövs kommun

Kommunala fastigheter säljs

Svalövs kommun säljer fastigheter till CN Gruppen Fastigheter AB för 147 miljoner kronor.
Under våren har kommunen haft fastigheterna Svalövs Gymnasium och Månsaboförrådet ute till försäljning. I samma försäljningsprocess har AB SvalövsLokalers fastigheter vårdcentralen, bankhuset, Kvarnhuset, Mellanhuset och Magasinet, Scandiflex-fastigheten (gamla "Femman") och Kullerstensgården ingått.

Kommunen och AB SvalövsLokaler har tecknat köpeavtal för samtliga ovan angivna fastigheter med köparen CN Gruppen Fastigheter AB. Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.
 
- Försäljningen av fastigheterna kommer att innebära att vi får resurser till att slutföra ombyggnaderna av grundskolorna i Svalövs kommun, säger Karl-Erik Kruse (S).

- Det här medför att vi förändrar kommunens balansräkning på ett dramatiskt och positivt sätt. - Därmed har vi också uppfyllt målet att minska kommunens låneskuld som vi satte upp inför denna mandatperiod, säger Leif Hägg (M).

- För AB SvalövLokaler innebär försäljningen att bolaget mer styr över sin verksamhet till att äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler, menar Gunnar Bengtsson (S). - När allt är klart kommer vi sätta oss ner tillsammans med kommunen för att diskutera hur vi ska arbeta i framtiden med kommunens fastighetsfrågor.

CN Gruppen Fastigheter AB
Bakom CN Gruppen Fastigheter AB står Lars-Olof Nymberg och Mats Carlson, välkända aktörer inom fastighetsbranschen i Skåne och Sverige. Deras ambition är att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna.

Styrgrupp har lett arbetet
Arbetet med försäljningen har från kommunens sida letts av en styrgrupp bestående av Karl-Erik Kruse (S) ordförande kommunstyrelsen, Leif Hägg (M) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Christer Laurell (C) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, Gunnar Bengtsson (S) Ordförande AB SvalövsLokaler och Arne Nordkvist (C) vice ordförande AB SvalövsLokaler.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun