Svalövs kommun

Medborgardialog Tågarp - Återkoppling

På tisdag - den 15:e januari klockan 18.30 kommer kommunens TIllväxt- och samhällsbyggnadsberedning och redovisar resultatet av medborgardialogen i Tågarp
Vi träffas, som tidigare, i fritidsgårdens lokaler klockan 18.30. Beredningen kommer att redovisa hur prioriteringarna i Tågarp ser ut och vilka möjligheter till åtgärder som finns i  kommunens verksamhet idag.

Välkomna

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun