Svalövs kommun

Den olycksdrabbade järnvägsövergången i Billeberga kommer att stängas

Kommunen har tecknat avtal med Trafikverket om att stänga den olycksdrabbade järnvägsövergången i Billeberga. Nu väntar kommunen bara på undertecknade från Trafikverket.
Skriv alternativtext här...
Kommunen och Trafikverket är överens om att stänga järnvägsövergången. De sista formalia återstår innan arbetet påbörjas. Kommunen bedömer att övergången kommer att tas bort under våren 2013 och i samband med detta kommer ett stängsel att sättas upp längs järnvägen för att leda gång- och cykeltrafik till den bevakade övergången samt till stationen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun