Svalövs kommun

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 28 januari 2013, kl. 18.30.
Sammanträdet inleds med information om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun. Informationen följs av en frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor om kulturprogrammet. Frågestunden begränsas till 30 minuter och avser endast detta ärende.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Granskning av äldreomsorgen
  • Uppföljning av granskning avseende hemvården

Föredragningslista med samtliga handlingar
Handlingar, kallelser och protokoll
(klicka på mötesdatumet i den blå kalendern)

Samtliga handlingar finns också att hämta i kommunhusets reception.

Kaffe serveras vid sammanträdet.

Välkommen!

Leif Hägg
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun