Svalövs kommun

Kom och ställ frågor till ansvariga politiker och


chefer i Svalövs kommun!

Måndagen den 11 mars 2013 är det en öppen informations- och frågestund för allmänheten där du har möjlighet att ställa frågor och få information om övergripande och aktuella frågor i kommunen.
Ansvariga politiker och chefer finns på plats för att svara på dina frågor om kommunens verksamheter. Du kan ställa frågor om vad du vill inom kommunens ansvarsområde, det vill säga om allt från skola, omsorg, kultur, fritid, näringsliv och turism till gator, tomter och exploatering.

Skicka gärna in dina frågeställningar innan mötet till fragestund@svalov.se

Informations- och frågestunden börjar kl. 18.30 i kommunhusets fullmäktigesal, Svalöv. Kaffe serveras!

Varmt välkommen!

Leif Hägg
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun