Svalövs kommun

Redovisning - Medborgardialogen i Röstånga

I morgon, onsdag, kommer TIllväxt- och samhällsbyggnadsberedningen och redovisar resultatet av medborgardialogerna i Röstånga.
Detta blir tredje tillfället på kort tid som det blir tillfälle att ha ett samtal om Röstångas framtid. Vid mötet kommer kommunen att presentera resultatet av de prioriteringar som Röstångaborna gjort samt det förslag till genomförande som verksamheterna anser vara rimliga.

Mötet sker i Turistbyrån klocka 18.30, onsdagen den 6/3

Alla är välkomna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun