Svalövs kommun

Svalövs kommunfullmäktige mest jämställt

Enligt en undersökning, som presenteras i dagens Metro Skåne, ligger Svalövs kommun i topp när det gäller jämn könsfördelning i kommunfullmäktige. Här är varannan politiker kvinna, vilket är unikt i Skåne.
I Sverige finns målet att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland de beslutande. I Skåne är Svalöv den kommun som bäst har uppnått detta mål och har en  jämn fördelning mellan könen i det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige. Även på de högsta politiska posterna i kommunen är antalet män och kvinnor lika.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun