Svalövs kommun

Redovisning av medborgardialogen i Teckomatorp

Onsdagen den 20/3 klockan 18.30 på Torgskolan i Teckomatorp
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen redovisar ett utkast till hur synpunkterna och förslagen från Teckomatorp tas tillvara i det fortsatta arbetet i kommunen.  Materialet kommer att bearbetas vidare i de tillväxtprogram, för de olika orterna, som kommer att beskriva strategierna för framtiden.

Alla är välkomna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun