Svalövs kommun

Klart för nattomsorg

Från och med den 1 september 2013 erbjuds nattomsorg för barn som är fyllda 3 år och upp till 12 år i Svalövs kommun.

Det beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 15 april. Nattomsorg kommer i ett inledande skede att bedrivas som ett projekt på förskolan Garvaren i Teckomatorp.

Läs mer om projektet på sidan Nattomsorg eller kontakta respektive områdesexpedition för ytterligare information.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun