Svalövs kommun

Samråd för två detaljplaner i Kågeröd

I dagarna ställs två förslag till detaljplaner i Kågeröd ut för samråd. Det gäller utbyggnad av tätorten med möjlighet för både nya bostäder, verksamheter och nya gång- och cykelvägar.

Kommunen har under en period arbetat med att ta fram två detaljplaner för utbyggnad av Kågeröd. Arbetet har nu gett resultat och de båda planerna ställs ut för samråd och synpunkter från allmänheten. Planerna syftar till att gynna en positiv utveckling av orten genom att erbjuda en blandad bebyggelse på bästa läge mellan Böketoftavägen och järnvägen. Planerna föreslår även en säker järnvägspassage för gång- och cykeltrafik samt möjligheten till en eventuell framtida persontågsstation.

Samrådsperioden pågår mellan 2013-05-27 till 2013-06-17. Dokumenten finns att tillgå under pågående detaljplaner, i kommunhusets foajé samt på biblioteket i Kågeröd.

Samrådsmöte hålls den 2013-05-30 klockan 18:30 i matsalen på Lunnaskolan i Kågeröd.

Alla är då hjärtligt välkomna att lyssna och delta i mötet för att tillsammans förbättra och utveckla planen!

Förslag till detaljplaner i Kågeröd

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun