Svalövs kommun

P-förbud på Svalegatan

Det kommer att råda parkeringsförbud på Svalegatan under perioden 10-12 juni samt 19-20 juni. Parkeringsförbudet gäller på sträckan från Onsjövägen till strax norr om korsningen med Brunnsgatan.

Anledningen till parkeringsförbudet är att det kommer att genomföras asfalteringsarbeten och korrigering av sättningar i gatan. Arbetet på gatan pågår under perioden 10-20 juni, men det är endast under ovanstående period som det råder parkeringsförbud.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun