Svalövs kommun

​Gemensam plan för översiktsplanering i nordvästra Skåne

Är du nyfiken på hur nordvästra Skåne kan utvecklas vad gäller till exempel infrastruktur, boendemiljöer och grönområden? Det kan du läsa mer om i den gemensamma strukturplan som kommunerna inom samarbetet Skåne Nordväst har tagit fram och som nu är på remiss.

Skriv alternativtext här...

Visar vilken utveckling kommunerna prioriterar​

Sedan 2010 driver kommunerna i Skåne Nordväst ett projekt kring gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. Arbetet har lett fram till en strukturplan som presenterar vilken utveckling kommunerna prioriterar.

Strukturplanen visar en politisk inriktning för den fysiska planeringen för Skåne Nordväst, vilket skapar en tydlig helhetsbild. Den visar gemensamma ställningstaganden och hanterar storskaliga och övergripande frågeställningar och projekt som har betydelse på regional, nationell och internationell nivå.

Strukturplanen presenterar tre viktiga framgångsfaktorer för Skåne Nordväst: satsning på infrastruktur, kvaliteter i landskap och näringsliv samt utveckling av regionalt viktiga orter.

På remiss till 29 oktober​

Strukturplanen är nu ute på remiss och fram till 29 oktober kan myndigheter och grannkommuner lämna synpunkter på den. Före årsskiftet är det sedan tänkt att planen ska antas som planeringsunderlag i respektive kommuns kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av remissförslaget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Skåne Nordväst

Skåne Nordväst är det samlade namnet för det politiska samarbetet över kommungränserna. Syftet med samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.​

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun