Svalövs kommun

Välkommen till Trygghetsvandring i Teckomatorp

Tisdagen den 12 november kl. 18.30 – ca. 20.30 är du välkommen till Torgskolan i Teckomatorp för en första träff kring trygghetsvandringen

På träffen deltar tjänstemän från kommunen, politiker från rådet för folkhälsa och brottsförebygg­ande arbete samt polisen.

Nästa träff där vi genomför själva vandringen kommer att bli tisdagen den 26 november. Tidpunkten bestämms vid första mötet.

Har du några frågor så hör av dig till Björn Svensson på 0418 – 47 50 30, eller på bjorn.svensson@svalov.se

Hjärtligt välkommen!

Trygghetsvandring - vad är det?

Trygghetsvandring är en metod där boende, föreningar och andra intressenter samt representanter för kommun och polis träffas för att tillsammans samtala om hur om­rådet kan bli tryggare och mer trivsamt. Det är viktigt att trygghetsvandringen blir en positiv kraft och inte skapar eller förstärker otrygghet bland deltagarna.​

Trygghetsvandringen genomförs i tre steg:

Steg 1 - första mötet den 12 november
Deltagarna arbetar i grupper där området ”scannas” av för att identifiera platser och områden som känns otrygga idag. Man ska också lyfta fram platser som upplevs som goda exempel.

Steg 2 - trygghetsvandringen
En praktisk vandring genomförs där platser som lyfts fram passeras. På plats disku­teras vad som upplevs som bra respektive dåligt och förslag till förbättrings­åtgärder tas fram. Vad som framkommer dokumenteras i minnesanteckningar.

Steg 3 - återkoppling
Kommun, polis och eventuellt andra externa aktörer redovisar vilka planerade/utförda åtgärder som trygghetsvandringen resulterat i.


Publicerad: 2013-11-06

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun