Svalövs kommun

Information angående förslaget till ny VA-taxa i Svalövs kommun

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet den 2 december att förslaget till ny VA-taxa tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 16 december.

Nya VA-taxan i korthet
Förslaget till ny VA-taxa, som kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2014, innebär en genomsnittlig höjning med fyra procent årligen under åren 2014-2016. Anledning till höjningen är behovet av ny- och reinvesteringar i vatten-, dag- och spillvattensystemen.

Mer information om nya VA-taxan kommer att publiceras här på hemsidan efter beslut i kommunfullmäktigemötet den 16 december.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun