Svalövs kommun

Vattenförsöjningen i Stenestad

NSVA har reservkraft så att vattenförsörningen fungerar i Stenestad även under strömavbrott.

Med hänsyn till bullret från reservkraftsaggregatet kommer det att stängas från kl. 24.00 och återupptas igen kl. 06.00. Det kommer dock att finnas rimligt tryck i ledningarna under nattens uppehåll.

Publicerad: 2013-12-06

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun