Svalövs kommun

Svalövs byggnadsvårdspremium och miljöpris 2013

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december delades årets miljöpris och byggnadsvårdspremium ut.

Skriv alternativtext här...

Foto: Lennart Johansson, LJ-foto.

Årets byggnadsvårdspremium tilldelades Mats Lundin och Teresia Rundqvist med följande motivering:

"Mats Lundin och Teresia Rundqvist har på ett omsorgsfullt sätt renoverat fastigheten Felestad 4:2. Renoveringsarbetet har bevarat husets särprägel och skapat en miljö runt huset som väl harmonierar med byggnaden."

Miljöpriset tilldelades i år Kjell Christensson med följande motivering:

"Kjell Christensson har arbetat med utveckling av biogasproduktion inom lantbruket. Kjell har kopplat samman forskare och praktiker och initierat biogas-biogasraffinaderiforskning på forskningsanläggningen Anneberg i Svalövs kommun. Utifrån forskningsresultaten har Kjell spridit kunskap om effektiv biogastillverkning och dess miljöfördelar. Kjell har också varit med om att påskynda omställningen till förnybara drivmedel i arbetsmaskiner inom MEKA-projektet och tillsammans med länsstyrelsen tagit fram ett GIS-verktyg som åskådliggör biogaspotentialen i Skåne."

Fr. v. i bild: Kjell Christensson, Teresia Rundqvist och Mats Lundin. Foto: Lennart Johansson, LJ-foto.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun