Svalövs kommun

Eon felsöker ett eventuellt fjärrvärmeläckage

I dagsläget orsakar det inga störningar hos fjärrvärmekunderna.

Felsökning på fjärrvärmenätet pågår. Eon har grävt ett felsökningshål vid Södervång och meddelar att hålet kommer att stå öppet över helgerna.

Iakttar du något avvikande angående ett eventuellt läckage kontakta Eon på telefon: 020-88 00 22

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun