Svalövs kommun

Ny VA-taxa i Svalövs kommun

Från och med 1 januari 2014 gäller ny VA-taxa i Svalövs kommun.

Vid kommunfullmäktigemötet den 16 december antogs förslaget om ny VA-taxa.

Från och med 1 januari 2014 gäller ny VA-taxa i Svalövs kommun. Taxan höjs i genomsnitt 4 procent årligen för åren 2014-2016 och den nya taxan gäller de abonnenter som är anslutna till VA-kollektivet i Svalövs kommun.

Varför höjs taxan?
Att taxan höjs beror på att Svalövs kommun är i behov av ny- och reinvesteringar av vatten- dag- och spillvattensystemen.

Vad innebär höjningen i kronor?
För en villakund i kommunen innebär taxehöjningen cirka 21 kr per månad, medan en normallägenhet i ett flerfamiljshus får en höjning på cirka 19 kr per månad. För industrier och företag medför den nya taxan en höjning på ungefär 4 %.

Mer detaljerad information angående VA-taxan för 2014 finns att ta del av på NSVA:s webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För prisfrågor angående VA-taxan, kontakta: NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Tel: 010-490 97 00 www.nsva.selänk till annan webbplats

För övriga frågor angående VA-taxan, kontakta: Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, Svalövs kommun. Tel: 0418-47 50 91 E-post: mats.dahlberg@svalov.se

Charlotte Wachtmeister, samhällbyggnadsutskottets ordförande. Tel: 0418-47 50 40 E-post: charlotte.wachtmeister@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun