Svalövs kommun

Kommunen bjuder in till samråd om förslag till ny renhållningsordning

Kommunen bjuder in dig till samråd om förslaget till ny renhållningsordning.

Under samrådet ges du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna beaktas därefter av kommunen vid dess fortsatta arbete med renhållningsordningen. Efter samrådet – och innan förslaget antas – kommer ett med samrådssynpunkterna beaktat förslag att ställas ut till granskning under fyra veckor.

Även under granskningsutställningen har Du möjlighet att lämna synpunkter. Också de synpunkter som kommer fram under utställningstiden kommer att beaktas när den nya renhållningsordningen utarbetas.

Mer information samt förslaget till ny renhållningsordning finns här

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun