Svalövs kommun

Begränsad framkomlighet i samband med arbetet med konstgräsplanen

Arbetet med anläggandet av konstgräsplanen i Svalöv är nu i full gång och detta påverkar framkomligheten för allmänheten.

Arbetsområdet är avspärrat, vilket innebär att man inte längre kan gå längs med gång- och cykelvägen efter parkeringen vid Båghallen (se röd markering på kartan nedan).

Du som brukar ta den vägen får nu istället vika av vid Båghallen och ta gång- och cykelvägen mellan Linåkerskolan och Båghallen för att komma fram till parkeringsplatsen vid Svalövssjön. Därefter får du sedan följa vägen bort mot järnvägsövergången för att komma vidare upp mot Svenstorpsområdet (se blå markering på kartan nedan).

Karta: www.hitta.se

Publicerad: 2014-03-10

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun