Svalövs kommun

Åtgärder på gatubelysning

Nu är kommunens byten av gamla armaturer med kvicksilver genomfört i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatorp och Tågarp.

De nya armaturerna har högeffektiv LED-belysning och är mer riktad är tidigare. Bytet ger kommunen en energibesparing på cirka 60 %. Samtidigt bedöms det att fel och underhåll kommer att minska.

Boende uppmuntras att inkomma med synpunkter på hur de nya armaturerna upplevs. Erfarenheter används inför nästa byte i Svalövs tätort som sker senare under 2014.

För frågor och synpunkter kontaktas Jacob Levallius, GIS & planeringsingenjör, jacob.levallius@svalov.se, tel 0418-47 50 82.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun