Svalövs kommun

Söderåsbanan är med i den nationella transportplanen

Regeringen har nu faställt den nationella transportplanen för 2014-2025 och i den finns utbyggnaden av Söderåsbanan med.

Skriv alternativtext här...

I tisdags (8/4) presenterade regeringen den nationella transportplanen för åren 2014-2025. Totalt satsas det 522 miljarder kronor varav Skåne får 13,7.

I planen finns en utbyggnad av gods- och persontrafik på Söderåsbanan med, vilket innebär två nya stationer i kommunen - en i Kågeröd och en i Svalövs tätort.

För att få till stånd persontrafiken på Söderåsbanan innebär det för berörda kommuner att de deltar i ett medfinansieringsavtal som innerbär att kommunerna tar konstanden för om- och nybyggnation av aktuella stationslägen. För Svalövs kommun innebär detta en totalkostnad på cirka 93 miljoner kroner för det två stationerna.

I och med att den nationella transportplanen och att medfinansieringsavtalet, som undertecknades den 18 mars av regionen, är på plats innebär det att projektet kan starta, men att fysiska åtgärder kan starta först om fyra till fem år. Detta eftersom projektering, upphandling och flera olika tillstånd måste genomföras innan byggstart. Så det innebär att det är tidigast 2020 som persontrafiken kan börja rulla på den nya linjen.

Läs mer om den nationella transportplanen:

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skåne län: Nationell transportplan 2014-2025länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringsdepartementet:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Godsstråket genom Skåne, Åstorp–Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan, Skåne län.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun