Svalövs kommun

Utlysning av stipendium, priser och premium

Nu finns det möjlighet att söka eller nominera till flera av Svalövs kommuns stipendier och priser.

Skriv alternativtext här...

Följande utmärkelser är aktuella:

 • Kulturpris
  Delas ut som belöning för förtjänstfulla och värdefulla insatser inom kultur- och folkbildningsområdet. Kulturpristagaren ska vara bosatt inom Svalövs kommun eller har annan långvarig anknytning till kommunen.
 • Kulturstipendium
  Delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning inom olika kulturområden. Det delas ut till unga personer eller personer som nyligen påbörjat verksamhet inom kulturområdet. Stipendiaten ska vara född inom eller bosatt i Svalövs kommun eller har annan långvarig anknytning till kommunen.
 • Miljöpris
  Delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och naturvård. Det kan delas ut till enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp som är bosatta eller har sin verksamhet i Svalövs kommun.
 • Byggnadsvårdspremium
  Delas ut som stöd och erkännande för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. Byggnadsvård är ett vitt begrepp och olika typer av byggnader, även nybyggnation, kan få utmärkelsen. Dessutom kan hänsyn tas till den yttre miljön. Premiemottagaren ska vara fysisk eller juridisk person som är född eller verksam i Svalövs kommun eller har annan långvarig anknytning till kommunen.

Byggnadsvårdspremiet och kulturstipendiet kan sökas medan det till miljöpriset och kulturpriset skickas in nomineringar av lämpliga kandidater.

Mer information om priser, stipendium och premium finns här. Här finns också information om hur du ansöker själv eller lämnar in förslag på en kandidat.

Den sista dagen att ansöka eller nominera är den 1 september.

Välkomna med ansökningar och nomineringar!

Publicerad: 2014-07-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun