Svalövs kommun

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2014

Ta del av vad som debatterades på senaste kommunfullmäktigemötet genom att lyssna på sammanträdet. 

Här kan du lyssna på sammanträdet och ta del av ärendelistan.

Kommentar av kommunfullmäktiges ordförande

Välkommen att lyssna på ljudfilen från kommunfullmäktiges augustisammanträde 2014!

Det märks tydligt att vi börjar närma oss ett val. Tonen i debatten hårdnar vilket är ganska naturligt så här veckorna inför ett val. Nervositet och spänningar synliggörs mer i debatten mellan majoritetsföreträdare och opposition. Det är som sagt ett naturligt agerande men det är synd att det ska behöva vara så. Det kan ju bli så att antagonisterna efter valet kommer att behöva sätta sig ner och få till ett samarbete.

En av de längre debatterna fördes inför beslutet av den politiska organisationen under kommande mandatperiod. Jag kan föreställa mig att för den "vanlige" medborgaren så är detta inte en särskilt intressant fråga. Dock borde den kanske uppmärksammas trots allt. I grunden handlar det om hur många arvoderade politiker som ska finnas i en kommun av Svalövs storlek och ytterst handlar det om hur stor del av våra gemensamma skattepengar som ska användas för politisk verksamhet.

En annan fråga som blev föremål för en lång och stundtals het debatt berörde en motion om att behålla och renovera nuvarande idrottshall i Svalöv och i stället riva den s.k. Båghallen. I debatten framkom att olika personer hade olika uppfattningar om vad som hänt, vilka beslutsunderlag som lagts fram etc. Det utomstående kan fundera över är om debattörerna varit på samma sammanträde eller ej. Hade man fått information men tolkat den på olika sätt? Det är ju inte helt ovanligt att två personer som talat med varandra om "samma sak" sedan uppfattat samtalet på helt olika sätt.

Ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträden är intressanta för många men är någon medborgare verkligen verkligt intresserad av att veta på vilka grunder som beslut har fattats så rekommenderar jag varmt att gå in på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ta del av samtliga de beslutsunderlag som finns i ett specifikt ärende. I en debatt redovisas sällan allt utan ofta refererar debattören endast till de handlingar som ligger till grund för deras beslut.

Det är få kommuner i Sverige som har gett sina medborgare (och alla andra) möjligheten att på ett så lättillgängligt sätt ta del av allt offentligt material som Svalöv gjort.

Så välkommen att ta del av såväl debatterna kommunfullmäktige via ljudfilerna som av allt offentligt material vilket utgör underlag för de politiska besluten.

Leif Hägg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun