Svalövs kommun

Röstånga kan få betydligt bättre kollektivtrafik redan detta år!

Svalövs kommun har under året drivit frågan om att förbättra kollektivtrafiken i Röstånga. Inför tidtabellomläggningen i december 2014 har Skånetrafiken tagit fram ett förslag för att förbättra busstrafiken mellan Svalöv och Röstånga, både när det gäller utbud och transporttid.

Röstånga kan få betydligt bättre kollektivtrafik redan i år.

Vid denna tid förra året aviserades en förändring av busstrafiken mellan Svalöv och Röstånga, som av många upplevdes som nära nog en katastrof. Vi har nu levt med denna i nästan ett år och trots några små justeringar har det inte varit en bra situation. Sedan dess har det varit kommunens ambition att arbeta för en förändring av detta och helt enkelt skapa en bra kollektivtrafik till Röstånga.

Totalt tolv dubbelturer på vardagarna
Inriktningen för den nya tidtabellen i december är att Röstånga skall få tolv dubbelturer totalt på vardagarna, vilket i praktiken innebär timmestrafik på morgon och eftermiddag. Passning kommer att ske med Stehagsbussen i norr och Pågatåget i Billeberga i söder. I praktiken är det linje 240 (Landskrona-Svalöv) som byter nummer till linje 243 och fortsätter till Röstånga. På så vis, i och med denna förändring, ger den nya linjen 243 en naturlig koppling till Landskrona.

Alla detaljer är inte klara men kommunen väntar på besked från Skånetrafiken när den nya tidtabellen är klar i oktober.

Om denna inriktning blir verklighet kan vi bara säga — Grattis Röstånga!

För frågor om förändringar i kollektivtrafiken, kontakta: Björn Svensson, Verksamhetschef Fritid
Tel: 0418-47 50 30
E-post: bjorn.svensson@svalov.se

Thomas Arnström, Strategisk utvecklare
Tel: 0418-47 50 17
E-post: thomas.arnstrom@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun