Svalövs kommun

Lärarbehörighet i Svalövs kommun

Skolverkets publicerade den 25 september ett pressmeddelande där de redovisar en kartläggning av lärarkompetensen i landet. Deras statistik över riket visar att endast 67 procent av lärarna i grundskolan är behöriga i de ämnen de undervisar och att motsvarande siffror för gymnasiet är 52 procent och för förskoleklassen 65 procent.

Skolverket uttrycker en stor oro över lärarsituationen nationellt framöver, eftersom vi står inför stora pensionsavgångar samtidigt som intresset för läraryrket är lågt. Fyra av tio legitimerade lärare arbetar inte längre kvar i skolan och det finns, även hos dem som fortfarande är verksamma inom skolan, ett utbrett missnöje med arbetssituation och villkor, vilket Skolverket menar kräver stora satsningar och förändringar framöver.

Andelen lärare i Svalövs kommun som är behöriga, d v s har en pedagogisk högskoleutbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog, är cirka 87 procent i våra kommunala grundskolor. Ibland undervisar man, av organisatoriska skäl, i kurser närliggande den egna kompetensen men där man inte har den formella behörigheten. En sådan situation kan exempelvis vara om en lärare med behörighet i mellanstadiets matematik har lektioner på lågstadiet eller om en historielärare undervisar även i religion.

En rektor måste här överväga vilka argument som ska väga tyngst: de positiva effekterna av att ha en lärare som är behörig i alla ämnen hon undervisar i, vilket skulle kunna innebära att även väldigt unga elever hade fått olika lärare i exempelvis bild, slöjd eller engelska eller de positiva effekterna av ha endast ett begränsat antal vuxna som leder en grupp, vilket ofta leder till större trygghet för gruppen. Detta är en av förklaringarna till att Svalöv ligger nära rikssnittet vad gäller behörighet.

I Lärarförbundets mätning ”Bästa skolkommun” mäts behörighet även på förskolan, vilket innebär att behörighetssiffrorna är lägre eftersom vi har 50 procent förskollärare och 50 procent barnskötare.

Tabell: Andel behöriga lärare per skolenhet i Svalövs kommun, läsåret 2013-14 (Källa: Skolverket).

Kommunala grundskolor
Billeshögsskolan                         100 %
Heleneborgskolan årskurs 4-6      84,4 %
Heleneborgskolan årskurs F-3      96,0 %Linåkerskolan                             79,9 %Lunnaskolan                               83,4 %Midgårdskolan                            97,5 %Parkskolan                                 91,8 %

Fristående grundskolor
Blicher friskola                            78,3 %
Svalövs Montessoriskola              83,6 %

För frågor, kontakta:
Kerstin Lingebrant, Utbildningschef
Tel: 0418-47 50 35
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun