Svalövs kommun

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september

Ta del av vad som debatterades på senaste kommunfullmäktigemötet genom att lyssna på sammanträdet.

Skriv alternativtext här...

Kommentar av kommunfullmäktiges ordförande
Så har då det sista fullmäktigesammanträdet under mandatperioden 2010-2014 avslutats. Det var ovanligt många åhörare närvarande vid detta sammanträde. Några av dem kommer om några veckor att ta plats bland de förtroendevalda i den församling som ska styra Svalövs kommun under de kommande fyra åren.

Dagens sammanträde handlade mest om att ta en del administrativa beslut såsom arbetsordningar och reglementen inför kommande år. En motion behandlades och två nya motioner lämnades in.

Lyssna gärna på ljudupptagningen från sammanträdet men glöm inte att det fullständiga beslutsunderlaget för varje ärende är lättåtkomligt via kommunens diariumöppnas i nytt fönster. Som jag tidigare påpekat så är det få kommuner i Sverige som har gett sina medborgare (och alla andra) möjligheten att på ett så lättillgängligt sätt ta del av allt offentligt material som Svalöv gjort.

Leif Hägg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun