Svalövs kommun

Lennart Johansson skänker sitt livsverk av bilder till kommunen

Lennart Johansson Svalövs kanske mesta fotograf har nu vid 76 års ålder beslutat sig för att efterskänka sin gigantiska samling av bilder till Svalövs kommun och därmed eftervärlden.

Skriv alternativtext här...

Projektet är igång och det kommer kräva mycket förklarande och berättande av Lennart Johansson i mitten. Till vänster sitter Stig Pettersson som ansvarar för kommunens arkiv och till höger Mikaela Risborn som rent praktiskt kommer ta hand om digitalisering och arkivering av Lennarts bilder. Foto: Mia Kristoffersson

Samlingen består av cirka 600.000 bilder
Samlingen som i stora drag består av någonstans runt 600.000 bilder som negativ är i pärmar redan noggrant katalogiserad med årtal och vilken typ av foto det rör sig om. I kommunens ägo kommer arkivansvarige Stig Pettersson och arkivassistent Mikaela Risborn se till att bilderna digitaliseras och katalogiseras.

Fotograferat allt ifrån porträtt till unika händelser
Lennart Johansson som startade sin fotokarriär på Jensens Foto i Lund i mitten på 50-talet har sedan 1961 varit sin egen. Fram till 1970 jobbade han i Lund, men bodde i Svalöv och 1970 flyttade han även verksamheten till hemorten. 1976 köpte Lennart den gamla provinsialläkarbostaden och där hade han fram till 1998 både ateljé, butik och bostad. Under dessa år hann Lennart med att fotografera allt ifrån porträtt till unika händelser knutna till kommunen och hans fotosamling är idag som ett beständigt tidsdokument över landsorten över dryga femtio år.

– Jag har ju fotat det mesta; byggnader, invigningar, sport, företag, brottsrelaterade händelser, naturen, byggnader och har lärt känna och porträttera så ofantlig många människor både via fotograferandet och i butiken som jag drev, säger Lennart.

Många pärmar med negativ är det. Från vänster Mikaela Risborn, Lennart Johansson och Stig Pettersson. Foto: Mia Kristoffersson.

Arbetet är i startgroparna
Arbetet med den stora samlingen befinner sig precis i startgroparna så hur det exakt kommer se ut vet man inte riktigt idag. En tanke som finns är att man ska lägga upp bilderna i en för alla tillgänglig minnesbank på kommunens hemsida. Men ett är säkert, det är en riktig guldgruva av vackra värdefulla tidsdokument Svalövs Kommun fått till sig.

– En förutsättning för att göra ett bra arbete är att vi kontinuerligt kan fokusera helt och hållet på projektet. För att ro det hela i hamn är därför tanken att det drivs som ett arbetsmarknadsprojekt och förhoppningen är att detta ska sysselsätta ett antal personer cirka ett år framåt i tiden, säger Stellan Ask på Arbetsmarknadsenheten.

Lennart som är delaktig i förarbetet av arkiveringen och digitaliseringen av bilderna är glad över att kommunen sätter värde på hans bilder och hoppas att det ska bli tillgängligt på många sätt, kanske genom en utställning framöver.

Lennart är fortsatt aktiv som fotograf
Lennart Johansson som numera flyttat upp till Klåveröd är ännu aktiv som fotograf även om han också har lite tid att vara pensionär numera. Fotosamlingen som rent fysiskt befinner sig i kommunens arkiv tillhör Lennart så länge han lever och den dag han lämnar hamnar den i kommunens ägo.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun