Svalövs kommun

Åtgärder av gatubelysning - Etapp 2

Efter att Etapp 1 blev klar i våras med utbyte av gatubelysning i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatorp och Tågarp, kvarstår nu i huvudsak Svalöv samt mindre komplettering i övriga orter.

Skriv alternativtext här...

Fokus för de två första etapperna är att byta ut den gamla kvicksilverbelysningen (Hg –vitt/grönt/lila ljus). Dessa armaturers ljuskällor blir förbjudna att säljas från och med april 2015 – så vi är i perfekt fas med utbytet av dessa.

När båda etapperna är genomförda så kommer det att finnas armaturer med högeffektiv LED-belysning samt befintliga Natrium-armaturer (NaH-gult ljus). Natrium-armaturerna har en längre livslängd än kvicksilverlamporna och är nästan lika energieffektiva som LED.

Svalöv har både i Etapp 1 och nu i Etapp 2 använt högpresterande och högkvalitativa LED-armaturer ifrån marknadsledande tillverkare. Dessa uppfyller riktlinjer och rekommendationer som ställs av VGU (Vägars och Gators Utformning), som Trafikverket gett ut och grundar sig på den Europeiska normen EN13201. Bytet till LED-belysning beräknas ge en energibesparing på cirka 60 %. Samtidigt bedöms det också att fel och underhåll kommer att minska.

För ytterligar information och frågor, kontakta:
Robin Östlin, tf Teknisk chef och projektledare Etapp 2
E-post: robin.ostlin@svalov.se


Vanliga frågor:

Fråga:Den nya belysningen bländar mer än den gamla samt att vi har för mycket ljus i vår gata.

Svar: Inget ovanligt att det upplevs så – de gamla Hg-armaturerna var uttjänta och ljuskällorna gamla. En Hg-lampa kan fortsätta ge ljus efter 12 000 timmar, men synbart ljus minskar och UV-strålning tar allt mera över. Man kan ha så lite som 10 % kvar av det synliga ljuset i en gammal Hg armatur (resten blir UV-strålning). Förändringen sker sakta och man tänker inte på den. Den dagen man byter till en ny ljuskälla, eller som i detta fall till en ny armatur – ja då har man fullt ljusflöde igen och det kan upplevas som bländande, trots att man alltså har fått rätt nivå och kvalitet i anläggningen. Samtliga nya LED-anläggningar inom Svalövs kommun, uppfyller nu VGU-rekommendationen på bländning (TI < 15 %).

Fråga:Den nya belysningen lyser ju bara på vägen, min uppfart är nu svart.

Svar: Ja, det är riktigt och rätt. Trafikbelysning är till för trafiken. Dock skall ett visst mått av omgivningsljus, så kallat SR (Surrounding Ratio) finnas. SR skall enligt VGUs rekommendationer uppfylla 50 % av medelljuset 5 meter sidan om körbanan. Allt annat är spilljus och kan störa omgivningen samt tillför inte trafikanten någon ökad säkerhet. Vill man ha ljus i trädgård eller på uppfart, kan man göra det på egen hand med mycket bättre resultat och på ett snyggare sätt, än en bländande gatuarmatur som förr spred hälften av sitt ljus i ”felaktiga” riktningar. Tilläggas bör att vid byte till ny armatur, kan gamla stolpar luta lite grann – det går inte att ”putta” en stolpe rätt och kostnaden att gräva upp samt återställa är inte ekonomiskt försvarbar. I dessa fall tillåts vissa avvikelser förekomma gällande ”SR”. Körbanan skall dock fortfarande ha rätt belysning.

Fråga: Vi har nu mindre ljus än innan.

Svar: Ovanligt, men kan stämma. Förr var minsta effekt 80W Hg eller 50W NaH – detta var ibland alldeles för mycket i ett villakvarter. Det störde bland annat TV-tittande och nattsömn. Samtliga nya anläggningar är beräknade och avstämda mot rekommendationerna i VGU. Tyvärr kan det bli fel ibland – om ni upplever att det är för lite ljus, kontakta oss och så kan vi göra en bedömning eller ljusmätning för att kontrollera om belysningen håller måttet.


Fakta om LED

LED (Light Emitting Diode) – den nya ljuskällan, som i professionellt bruk är betydligt bättre än konventionell teknik. Skall dock inte förväxlas med vad man idag köper som privatperson till en billig peng. Det är en helt elektronisk ljuskälla som är okänslig för kyla, vibrationer, lätt kan styras (dimmas) och har mycket goda kvalitéer enligt nedan.

Professionell LED har:

  • Mycket god färgåtergivning Ra70-80 (jämfört med Hg ca Ra50 och NaH ca Ra25) – vilket innebär ökad komfort, med realistiska färger i omgivningen.
  • Livslängd på 80 000 timmar med 80 % av ljuset kvar (Hg ca 12 000h och NaH ca 20 000h) – vilket innebär att underhållskostnader för byte av ljuskälla (inköp och montering) drastiskt minskar.
  • Ljusutbyte system (inklusive nattsänkning) ca 4-5 ggr bättre än Hg och ca 2ggr bättre än NaH – vilket innebär lägre energianvändning vid samma mängd ljus, lägre energikostnader och lägre miljöpåverkan.
  • Bättre ljusstyrning – mindre spilljus, mindre störande ljus genom fönster och därmed ytterligare energibesparing.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun