Svalövs kommun

Ändringar av skolskjutsar i samband med terminsstart

I och med förändringar i kollektivtrafiken på linje 243 och indragning av linje 217 kommer upphandlad skolskjuts att anordnas för berörda elever.

De elever som hittills åkt med linje 217 kommer att göra det fram till och med jullovet. Från och med vårterminen 2015 gäller ny tidtabell med upphandlad skolskjuts och delvis nya hållplatser, som framgår av tidtabellerna för Heleneborgsskolan och Linåkerskolan.

Ändringarna på linje 243 gäller från och med 20141214. Bussen kommer inte längre att köra över Knutstorp och upphandlad skolskjuts kommer att anordnas för berörda elever. Ändringen träder ikraft 20141214. Ändringarna framgår av tidtabellerna för Heleneborgsskolan och Linåkerskolan. Aktuell tidtabell för "nya" linje 243 hittar du på Skånetrafikens hemsida.

Frågor för elever på Heleneborgsskolan besvaras av Anne-Sophie Brunstedt 0418 - 47 51 18
anne-sophie.brunstedt@svalov.se

Frågor för elever på Linåkerskolan besvaras av Carina Tingstedt 0709 - 47 52 41
carina.tingstedt@svalov.se

Övergripande frågor besvaras av Björn Svensson
0418 - 47 50 30
bjorn.svensson@svalov.se

Tidtabellerna hittar du här

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun