Svalövs kommun

Svalövs byggnadsvårdspremium och miljöpris 2014

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december delades årets byggnadsvårdspremium och miljöpris ut.

Miljöpris 2014

Årets miljöpris tilldelades anläggarna av Bokholmens våtmark. De personer som gjort projektet möjligt är (fr.v. i bilden nedan): Tycho Wachtmeister, Fredrik Wachtmeister, Jerker Andersson, Marianne Lindahl, Elisabeth Bengtsson, Nils-Olof Bengtsson, Roger Edman, Sofia Edman och Lars Nilsson.

Motivering: ”Anläggandet av Bokholmens våtmark vid Kongaö på Söderåsen kommer få stor betydelse för den biologiska mångfalden där främst ett artrikt fågelliv kommer gynnas. Våtmarken kommer också ha en utjämnande effekt på vattenflödet och omhändertagandet av överskottsnäring från jordbruk, skogsbruk och nederbörd. De markägare som gjort projektet möjligt får årets miljöpris för sitt 10-åriga samarbete med anläggandet av Skånes största våtmark, Bokholmens våtmark.”

Årets miljöpris tilldelades anläggarna av Bokholmens våtmark.

Årets miljöpristagare. (Klicka på bilden för större upplösning)

Byggnadsvårdpremium 2014

Årets byggnadsvårdspremium tilldelades Tostarps bostäder AB och på plats för att ta emot priset var Stefan Persson.

Motivering:”Tostarps bostäder AB har på ett omsorgsfullt sätt uppfört tre stycken skånelängor på fastigheten Billeberga 10:160. Skånsk byggtradition är längornas särprägel och byggherren har samtidigt skapat en miljö runt huset som väl harmonierar med omgivningen.”

Årets byggnadsvårdspristagare

Stefan Person från Tostarps bostäder AB.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun