Svalövs kommun

Vårt hårda arbete ger resultat!

På Linåkerskolan i Svalöv visar betygen för höstterminen 2014 att meritvärdet för våra elever ökat rejält. Detta är ett mycket glädjande resultat!

Skriv alternativtext här...

Från att höstterminen 2012 legat på 172,2 poäng och hösten 2013 på 181,9 poäng (189,1 poäng beräknat på 17 betyg), så har eleverna nu lyckats höja sina meritvärden till ett snitt om 202,3 poäng, vilket vittnar om en stark arbetsinsats från alla inblandade, elever såväl som pedagoger. Meritvärdet är beräknat på 16 betyg och om man inkluderar betyg för språkval, en kurs som inte läses av alla elever, så landar vi på ett meritvärdessnitt på 210,7 poäng.

Ett skäl till framgången är det systematiska kvalitetsarbete som genomförs i hela kommunen och det medvetna arbete som skett på Linåkerskolan med veckovisa måluppfyllelsesamtal mellan mentor och elev, vilka tydligt har bidragit till att höja resultaten. Måluppfyllelsesamtalen syftar till att på ett konkret sätt synliggöra vad som krävs för att nå bättre resultat i skolan och är ett tillfälle för eleven att tillsammans med sin mentor diskutera hur man ska jobba för att nå dessa högre resultat.

Nils Malmqvist, rektor på Linåkerskolan i Svalöv.

Linåkerskolans rektor, Nils Malmqvist, säger att utvecklingsarbetet har engagerat alla på skolan och även involverat föräldrar. Parallellt med kommunens övergripande kvalitetsarbete har Linåkerskolan jobbat för certifiering inom kvalitetsgranskningsverktyget Qualis och en rapport från denna externa granskning, vilken skedde i november, kommer inom kort.

- Vi ser mycket fram emot att få redovisa resultatet på Qualisgranskningen. För vi vet att vårt hårda arbete har gett önskvärt resultat, både vad gäller elevernas högre måluppfyllelse och utvecklingen på Linåkerskolan generellt. Till exempel gäller detta nya arbetsmetoder och kollegialt samarbete, säger Nils Malmqvist.

Svalövs kommun kommer att fortsätta arbeta över alla stadier för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever i skolorna. Genom att förbättringsarbetet sker på samtliga nivåer och med all personal inblandad, ser vi framför oss möjligheter till ännu bättre resultat till våren 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef
Tel: 0418-47 50 35
E-post: kerstin.lingebrant@svalov.se

Nils Malmqvist, rektor Linåkerskolan
Tel: 0418-47 52 30
E-post: nils.malmqvist@svalov.se

Publicerad: 2014-12-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun