Svalövs kommun

Etapp två av upprustningen av Söderåsbanan påbörjas

Under 2015 utförs den andra etappen av Söderåsbanans upprustning. Arbetet kommer att pågå fram till hösten och tågtrafiken kommer att vara avstängd under tiden.

Skriv alternativtext här...

Nu fortsätter upprustningen av Söderåsbanan, mellan Åstorp och Teckomatorp. Upprustningen görs för att det ska bli möjligt att öka godstrafiken och införa persontrafik. Upprustningen görs i tre etapper. Trafikverkets arbete under 2015 är etapp 2 av upprustningen.

Detta gör Trafikverket

(Klicka på bilden för större upplösning)

Gå inte i spåret!
Under avstängningen kommer många arbetsfordon att köra på spåret och kontaktledningen kommer att vara strömförande. Det är förbjudet och livsfarlig att befinna sig i spårområdet trots att banan är avstängd.

Upprustningen görs för att det ska vara möjligt att öka godstrafiken och införa persontrafik i en senare etapp.

- Mycket av det vi gör nu är för att förbereda för persontrafiken, men i det här skedet är upprustningen av banan främst för att den kommer att ingå i Godsstråket genom Skåne när Hallandsåstunneln öppnar, säger Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski.

Etapp2 av upprustningen på Söderåsbanan

Under etapp 2 kommer banan att förstärkas och nya mötesspår att byggas. Signalsystemet kommer att byggas om för att tågen ska kunna fjärrstyras från trafikcentralen i Malmö.

Tidsplan över arbetet med Söderåsbanan

Tidsplan för Etapp 2 av arbetet med Söderåsbanan (Klicka på bilden för större upplösning).

- Vi ökar också säkerheten längs banan också genom att stänga ett tiotal järnvägsövergångar och förstärka skyddet på flera andra, säger projektledaren Maciej Zakrzewski.

Bland annat byggs två nya gång- och cykeltunnlar i Billesholm och Kågeröd och en tunnel för biltrafik norr om Teckomatorp. Banan kommer att vara avstängd fram till den 5 oktober och under upprustningsarbetet kan arbetena upplevas som störande för de som bor i området kring järnvägen.

För dig som bor i Kågeröd

För att öka säkerheten byggs en gång och cykeltunnel under järnvägen i Kågeröd. Den byggs på samma plats som det finns en oskyddad övergång idag. Det görs också flera stora arbeten på bangården och runt omkring. På vissa ställen kommer det att grävas ur och fyllas på med nytt underlag vid spåret och på andra ställen kommer det underlag som finns att tas upp och renas av ett speciellt ballastreningståg.

Arbetena kan vara störande. Det kommer att gå transporter med jord till och från arbetsplatsen i Kågeröd och det kan också förekomma buller när maskiner arbetar på spåret. Mest intensivt kommer arbetet att vara maj–oktober. Vi ber er ha överseende med störningarna.

Tillfälligt avstängd väg

Under byggtiden kommer Bangatan och Bygatan att stängas av precis där tunneln ska ligga och när allt är klart kommer Bangatan att ha flyttats några meter i sidled för att nergången till tunneln ska få plats. Under arbetet kommer det att byggas en tillfällig bilväg över järnvägen vid Tvärgatan, som kan användas av de som bor söder om avstängningen på Banvägen och Bygatan. Avstängningen varar ca 3 månader.

Kontaktpersoner
Sofie Ulvestad, projektledare för Kågeröd
Telefon: 010-123 73 03
E-post: sofie.ulvestad@trafikverket.se

Maciej Zakrzewski,
projektledare för Söderåsbanan och Åstorps bangård
Telefon: 010-123 73 39
E-post: maciej.zakrzewiski@trafikverket.se

Läs mer och följ projektet här:
www.trafikverket.se/soderasbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPublicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun