Svalövs kommun

Information om NATTIS i Svalövs kommun

Sedan höstterminen 2013 genomför Svalövs kommun ett projekt för att se om det finns ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga på kvällar och helger.

Ett barn som vilar.

En utvärdering av projektet kommer att ske efter läsåret 2014-15 för att se om det finns underlag att fortsätta erbjuda denna typ av omsorg.

Förutsättningar

NATTIS erbjuds barn som är fyllda 3 år och upp till 12 år och med ett omsorgsbehov om minst 30 timmar per kalendermånad.

Öppettider: måndag - fredag, kl. 18.00 - 07.00 (undantaget påsk- och julhelg).
Placering: Garvarens förskola i Teckomatorp.

Behöver du nattomsorg/omsorg på obekväm arbetstid?

Kontakta respektive områdesexpedition för ytterligare information och ansökan.

Billeberga: Billeshögsskolan, 0418-47 53 23.
Kågeröd: Lunnaskolan, 0418-47 53 33.
Röstånga: Midgård, 0435-78 10 02
Svalöv:
Heleneborgsskolan, 0418-47 51 72.
Teckomatorp: Parkskolan, 0418-47 52 65


Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun