Svalövs kommun

Hastighetsomskyltning i Svalövs kommun

I mars 2014 beslutade Kommunstyrelsen om ny principer för hastighetsskyltning inom tättbebyggt område i Svalövs kommun.

Bild på hastighetsskylar

Följande principer för hastighetsskyltning gäller inom tättbebyggt område i kommunen:

  • 30 km/h, (under verksamhetstid 7-17), på gator där förskolor, skolor och fritidshem ligger i direkt anslutning till gatan.
  • 30 km/h på gator med målpunkter i direkt anslutning till gatan; idrottsplats, järnvägsstation etc. Här kommer 30 km/h att gälla alltid d.v.s. dygnet runt.
  • 40 km/h blir ny bashastighet inom tättbebyggt område d.v.s. den hastighet som gäller om inget annat anges. (Idag är bashastigheten 50 km/h inom tättbebyggt område).
  • 50 km/h på huvudgator som fungerar som matargator.

Omskyltningen påbörjas i Röstånga och Teckomatorp

Omskyltningen påbörjas i Röstånga och Teckomatorp under våren 2015. Arbetet utförs av väghållaren d.v.s. den som ansvarar för drift och underhåll av vägen. Detta innebär att Trafikverket finansierar och utför arbetet på de större genomfartsvägarna och på gator som ansluter till dessa. Kommunen finansierar och genomför omskyltningen på övriga gator inom tättbebyggt område.

Lokala trafikföreskrifter

För de gator och vägar där hastigheten skyltas högre eller lägre än bashastigheten, krävs en Lokal trafikföreskrift (LTF). Kommunens samtliga gällande Lokala trafikföreskrifter finns publicerade i en rikstäckande databas som återfinns på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omskyltningen genomför under ett antal år

Planen är att omskyltningen i kommunen genomförs över ett antal år, där omskyltning sker i två orter per år. Anledningen är att arbetet ska samordnas med Trafikverket och att omskyltningen i sig innebär en del administration där Lokala Trafikföreskrifter ska skickas på remiss till olika instanser, skyltplaner ska upprättas, skyltar ska beställas, leveranstider etc. Arbetet ska också samordnas mellan kommunen och Trafikverket så att skyltningen blir enhetlig så snabbt som möjligt för att undvika missförstånd i trafiken.

Omskyltningen kommer inte att medföra några direkta störningar i trafiken eftersom man i flertalet fall använder befintliga stolpar och endast byter skyltar.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun