Svalövs kommun

Ny tjänst för felanmälan inom gata och park!

Nu kan du som kommuninvånare använda dig av vårt nya system för felanmälan inom området gata och park.

Skriv alternativtext här...

Den nya tjänsten når man antingen via kommunens hemsida eller genom att ladda ner mobilappen. Med tjänsten/applikationen kan du ta ett foto eller bifoga en fil till din felanmälan.

Följande kategorier kan anmälas via systemet:

  • belysning/trafiksignal
  • dagvatten och brunnslock
  • gator/gång- och cykelväg/torg
  • park och natur
  • skadegörelse

Mobilappen för felanmälan finns att hämta för iPhone/iPad samt Android. För att hitta appen söker du på Felanmälan Svalövs kommun i din appbutik.

Appen är inte tillgänglig för Windows Phone i dagsläget men är på gång. Den är planerad att släppas i början på april månad.

Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.

Svalövs kommun väljer att satsa på detta system för att underlätta för kommuninvånarna att anmäla fel. För kommunens verksamhet innebär systemet att vi effektiviserar felhantering och uppföljning av inkomna ärenden.

För frågor, kontakta:
Robin Östlin, tf Teknisk chef
Tel: 0709-47 51 00
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun