Svalövs kommun

Buller när Söderåsbanan förbereds för fler godståg

Arbetet med att rusta upp den 38 km långa Söderåsbanan, som går mellan Åstorp och Teckomatorp, fortsätter.

Bild på det specialtåg som arbeta med ballastrening längst tågsträckan Åstop-Teckomatorp

Foto: Trafikverket

I 20 dagar ska ett specialtåg arbeta med att rensa materialet som rälsen vilar på. Det innebär både buller och avstängda järnvägskorsningar.

– Upprustningen av Söderåsbanan görs för att det ska bli möjligt att öka godstrafiken när Hallandsåstunneln tas i bruk i december. Och för att längre fram kunna köra persontrafik, säger Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski.

Nu startar arbetet med att öka bärigheten på banan
Sedan årsskiftet är Söderåsbanan stängd för all tågtrafik. Det som hittills har gjorts är projekteringsarbete och förberedelser för att stänga obevakade järnvägsövergångar och att bygga ersättningsvägar i området. Arbetet som startar nu är rensning och till en del ersättning av underlaget under spåret, något som kallas för ballastrening. Sand och grus rensas bort och ersätts med ny makadam. Det görs för att öka bärigheten på banan, så att fler tåg i högre hastigheter ska kunna trafikera spåret. Ballastreningen görs i två tiodagarsperioder, med början den 16 mars.

– Maskinerna flyttar sig framåt ungefär 1,5 kilometer per dag och det låter en del när de arbetar, förklarar Maciej Zakrzewski. Och när vi passerar järnvägsövergångar måste vi stänga dessa under några dygn.

Vägtrafiken leds om på ersättningsvägar
Järnvägsövergångarna rivs för att underlaget ska kunna bytas ut. Efter ballastreningen ska de byggas upp igen. Under tiden leds vägtrafiken om på ersättningsvägar. Skyltning finns vid varje övergång. Det gäller övergångar i bland annat centrala Kågeröd, Svalöv och i Billesholm.

– Vi hoppas att de som bor i området har överseende med störningarna. När arbetet är klart kommer vi att ha fått en mycket bättre järnväg, rustad för framtidens gods- och persontågstrafik, avslutar Trafikverkets projektledare.

Projekt Söderåsbanan
Etapp 2 av upprustningen av Söderåsbanan ska vara klar under hösten 2015. Etapp 3, utbyggnad av stationer för persontågstrafik, startar tidigast 2019. Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Maciej Zakrzewski, projektledare Trafikverket
Tel: 010-123 73 39.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun