Svalövs kommun

Kommunen bjöd in till dialogmöte gällande säkerhet i handeln

I fredags (13/3) samlades företrädare för kommunen, handeln, polisen och politiker på både lokal och riksnivå för ett dialogmöte kring senaste tidens ökning av rån och inbrott i affärer på landsbygden.

Skriv alternativtext här...

Patric Heimbrand (t.v), polisområdeschef Skåne Nordväst och Tobias Ekdahl, chef lokalpolisområdet Söderåsens, lyssnar på handlarnas utsatta situation och önskemål gällande säkerheten på landsbygden.

Syftet med mötet var att initiera ett forum där parterna kunde diskutera fritt sinsemellan, men också där man i en förlängning tillsammans hittar lösningar för en säkrare handel på landsbygden.

Under mötets två timmar, som ägde rum på kommunhuset i Svalöv, diskuterades bland annat polisen roll, kommunens bidrag, handlarnas rutiner och utvecklingsområden, kontantfritt samhälle och hur man ökar den upplevda tryggheten i samhället.

- Mitt helhetsintryck är mycket positivt. Jag känner att vi nu tillsammans sätter ryggarna ihop för att öka tryggheten, säger kommunalrådet Olof Röstin (M).

Vidare berättare Olof att det är viktigt att vi har nolltolerans mot brott och att individer som glider åt fel håll tidigt tas omhand och att samhället markerar vad som är rätt och fel.

- Nu tar vi kommunalråd detta vidare och kommer att kalla till ett nytt möte om cirka en månad. Inriktningen är då att vi ska jobba i fokusgrupper. Men innan dess kommer vi ha ett förnyat möte med polisen, säger Olof Röstin.

På fredagens dialogmöte deltog sammanlagt 35 representanter från kommunen, handeln, polisen och politiker på både lokal och riksnivå.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun