Svalövs kommun

Tack till alla som deltog på brukardialogen i Röstånga

Tisdagen den 17 mars bjöd Barn- och utbildningsförvaltningen in till brukardialog gällande en eventuell utbyggnad av förskolan Björkhäll i Röstånga.

Bild från mötet i Röstånga angående utbyggnaden av föskolan Björkhäll.

Syftet med mötet var att få ta del av funderingar och idéer som finns i byn kring förskolans utbyggnad. Till mötet kom cirka 15 intresserade Röstångabor och från kommun fanns representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen, SvalövsBostäder och utbildningsutskottet.

Alla på mötet var överens om att det var ett lyckat möte där man fick ta del av en ”skiss” på hur en utbyggnad eventuellt skulle kunna se ut. Förslaget som visades upp presenterades av Annette Sergel, arkitekt på företaget Magasin A, och Bo Gripsten, VD SvalövsBostäder. Med på mötet fanns också utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund.

- Mötet gick bra. Vi fick en utmärkt presentation av Bo Gripsten och hans medarbetare. Även om det bara var en "skiss" som visades och även om inget är beslutat ännu så var det inspirerade bilder som väckte idéer och tankar. Vi fick många synpunkter och bra förslag att beakta framåt i processen, säger Torbjörn Ekelund.

En given fråga som kom upp på mötet var hur processen vidare ser ut för projektet och när man kan tänka sig att utbyggnaden står färdig.

- Förvaltningen ska säkerställa att vi räknat rätt i befolkningsprognosen så att vi inte föreslår en alltför stor eller för liten förskola. Därefter ska vi lyfta ärendet i utbildningsutskottet. Brukardialogen med frågor och synpunkter kommer också att redovisas till utskottet. Så från beslut till färdig byggnad får vi nog räkna med ungefär 1-2 år, säger utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill tacka alla som deltog på mötet samt för de tankar och synpunkter som lyftes fram.

Stort TACK!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun