Svalövs kommun

Samverkan kring utbyggnad av bredbandsfiber i Norrvidinge

Svalöv kommun och BillTeck samverkar kring utbyggnad av bredbandsfiber i Norrvidinge.

Bild på maskin som gräver ner bredbandsfiber i marken.

Vid kommunfullmäktiges möte den 30 mars beslutades att upphäva tidigare beslut (2015-02-23, §21länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) gällande nedläggning av tomrör för bredband i samband med att NSVA gräver för vatten- och avloppsledningar i område Norrvidinge.

Använda avsatta medel effektivare
I samband med BillTecks detaljerade och långt gångna arbete i sin planerade bredbandsutbyggnad och kommunens planer att samförlägga tomrör för bredbandsfiber med NSVA:s planerade VA-arbete mellan Teckomatorp och Norrvidinge, har det framkommit att planerade medel kan användas effektivare. Med anledning av detta upphävde kommunfullmäktige det tidigare fastställda beslutet samt beslutade om justerad inriktningen av investeringsanslagen för att uppnå en anpassad samförläggning av tomrör.

- Att den planerade samförläggningen med NSVA skulle bli dyrare beror på att förläggningen av vatten- och avlopp inte har den sträckning som är optimal för bredband, då VA-sträckningen ofta passerar vägar och åar fram och tillbaka, säger samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Ett 15-tal platser är av intresse för samförläggning
Trots upphävt beslut så är fortfarande ett 15-tal platser av intresse att samförlägga med NSVA. Det är platser som dock passerar vägar och aåar, men som ligger inom den för bredband optimala stäckningen. Genom att endast samförlägga dessa platser, som kan vara gemensamma mellan NSVA och BillTeck, så optimeras avsatta ekonomiska medel för både kommunen och BillTeck. Eventuella samförläggningsplatser med NSVA ska beslutas av kommunen så snart BillTeck tillhandahållit kartor som visar på platser där samförläggning med NSVA kan komma att bli aktuell.

Inleda förhandlingar med BillTeck
Nästa steg i arbetet är att inleda förhandlingar med BillTeck för att komma fram till ett medfinansieringsavtal som reglerar samförläggningen av tomrör för bredband i Norrvidinge.

- Om allt går som planerat så kommer ett avtal vara klart senast i mitten av april. Vi vill gärna ha detta klart för att kunna samordna tomrörsnedläggningen med NSVA:s tidplan för VA-utbyggnad i området, säger Mats Dahlberg.

Fakta: BillTeck
BillTeck är en ekonomisk förening (Billeberga Teckomatorp Eknomiska Förening) med 250 medlemmar. Föreningen har funnits i tre år och kommit mycket långt i sitt bredbandsprojekt. Projektets byggstart är i slutet av en två år lång process och beräknad start på förläggningen är efter midsommar 2015

Läs mer på: www.billteck.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun