Svalövs kommun

När får man leka på förskolans och skolans gård?

Då en fråga aktualiserats kring allmänhetens rätt till nyttjande av lekredskap och lekplatser inom en skola samt förskolas område ges här ett förtydligande.

Multiplanen vid Heleneborgsskolan i Svalöv.

Under en förskolas och skolas verksamhetstid äger allmänheten inte tillträde till dessa område. När skoldagen slutar bedrivs verksamhet på skolgården inom ramen för fritidsverksamheten.

Om fritidsverksamheten organiserat speciella aktiviteter har barnen som deltar i dessa företräde. Om det pågår verksamhet av mer spontan karaktär finns det inget som hindrar andra barn att nyttja lekredskap och andra aktivitetsytor. Det viktiga är att det sker en dialog mellan den personal som ansvarar för barnen på fritids och de barn som önskar nyttja lekredskap och annat. Här är det personalen som har tolkningsföreträde. Lekmaterial som direkt tillhör fritids är inte att betrakta som allmän.

Samma regler gäller för kommunens idrottsplatser, men då har verksamhet organiserad av föreningarna företräde.

För frågor, kontakta:
Björn Svensson, fritidschef
Tel: 0418-47 50 30
E-post

Läs mer om kommunens lekplatser.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun