Svalövs kommun

Förtydligande om förskoleplatser i Billeberga

Med anledning av artikeln i Skånska Dagbladet den 7 maj 2015, "Billeberga växer...", vill vi här göra ett förtydligande.

Förskolan Kvarnlidens lokaler är anpassade till 45 barn. Men under innevarande år är 71 barn inskrivna.

De 18 barn som står i kö till terminsstarten i augusti klarar vi av att placera. Men, för att ta emot de barn som behöver plats vid senare tidpunkt, är en lokalutökning nödvändig.

Vänligen,

Inger Forsén, verksamhetschef/rektor

Anne Hall, förskolechef

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun