Svalövs kommun

Svalövsskolor blir övningsskolor

I tuff konkurrens har flera skolor och förskolor i Svalövs kommun valts ut av Malmö högskola för att bli övningsskolor där lärarstudenterna får göra sin verksamhetsförlagda praktik.

Bild på Håkan Liljeqvist, biträdande rektor Svalöfs gymnasium.

Ungefär 140 olika enheter ansökte till de 50 platser som ryms i Malmö högskolas försöksverksamhet med övningsskolor nu till hösten. Svalöfs gymnasium, Heleneborgsskolan F-3 och 4-6, Svalan, Solstrålen och Norrgården, klarade kraven.

-Det här är verkligen jätteroligt! kommenterar Kerstin Lingebrant, utbildningschef i Svalövs kommun.

Vad innebär detta för kommunens skolor och förskolor, tror du?

--Det betyder att vi får hit unga människor under utbildning som kan bli en inspiration till våra verksamheter. Och det kan göra det lättare för oss att rekrytera, säger Lingebrant.

Håkan Liljeqvist, biträdande rektor på Svalöfs gymnasium, gör samma reflektion.

-Vi tryggar återväxten. Vi har anställt flera av de studenter som gjort sin praktik här tidigare. Att få vara övningsskola ger oss en tätare knytning till högskolan, vi kan ta del av intryck och forskning. Och vi kan dra nytta av elevernas examensarbeten i vårt eget arbete, säger han.

I sin ansökan poängterade Svalövs kommun att man hoppades att dess särart som landsbygdskommun är ett bra komplement till andra medverkande kommuner med stadsbebyggelse. Dessutom kunde man bland annat berätta om att det finns 22 förstelärare jämnt fördelade mellan skolorna, att ett systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö pågår och att flera av skolorna är Qualis-certifierade, alltså granskade ur en kvalitetssynpunkt av en extern part.

Skolorna som valts ut ska handleda lärarstudenterna och ge dem möjlighet att utvecklas inom yrket. Studenterna får också hjälp att hitta ämnen för sina examensarbeten. Pedagogerna som blir handledare utbildas till i samarbete med Malmö högskola, vilket samtidigt ger dem anledning att reflektera lite extra över sin professionella förmåga.

-När man får frågor från studenter kring sitt yrke och varför man väljer den ena eller andra metoden för sin undervisning, får man också syn på sin egen roll som pedagog. Detta kommer att gynna våra lärares egna professionella utveckling, säger Gunima Brink, rektor för F-3 på Heleneborgsskolan.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun