Svalövs kommun

Förbättrad trafiksäkerhet på Svalegatan

Svalövs kommun förbättrar trafiksäkerheten på Svalegatan i höjd med ICA Supermarkets utfart och fram till övergångsstället vid Realskolegatan.

Bild på del av Svalegatan mellan ICA Supermarkets utfart och övergångstället tid Realskolegatan.

Trafiksituationen på Svalegatan, i höjd med utfarten från ICA Supermarket och fram till övergångsstället i höjd med Realskolegatan, har under en längre tid inte varit acceptabel. Trots att det råder ett generellt förbud att stanna och parkera närmre än 10 meter framför ett övergångsställe respekteras inte förbudet.

Likaså vid utfart från ICA Supermarkets parkering medför parkerade fordon, direkt efter utfarten, på Svalegatans östra sida att svängande fordon på väg norrut tvingas ut i körbanan innan de kan avgöra om fri sikt föreligger eller inte.

För att förbättra trafiksäkerheten på beskrivna plats kommer Svalövs kommun att anlägga två så kallade ”klackar”. En "klack" som förhindrar parkering framför övergångsstället vid ICA Supermarket och en ”klack” som förhindrar parkering i direkt anslutning till utfart från ICA-parkeringen.

Åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten kommer att genomföras under året.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun