Svalövs kommun

Provtagning på Södra området

Denna vecka inleds provtagningsomgång 4 på det södra BT Kemi-området. Till en början är det ett antal borrningar med så kallad Rotosonic samt en hammarborrning ner i berget som ska genomföras. Det ska också installeras ett antal nya grundvattenrör och dessa ska så småningom även provtas.

Skriv alternativtext här...

Provtagningsomgång 3 avslutades i början på året och under våren har projektledningen tillsammans med projektets konsulter analyserat resultaten.

- Det framkom en del ny information, berättar projektledare Eva Sköld. Det handlar dels om jordlagerföljderna och det faktum att vi har ett undre grundvattenmagasin i jord, vilket vi inte visste om. Dessutom har vi hittat föroreningar på större djup än tidigare under betsvämmorna och det vill vi undersöka ytterligare.

Borrningar och grundvattenrörssättning beräknas pågå under vecka 21. Därefter ska vattennivåerna i rören stabilisera sig innan man kan genomföra slugtester för att bedöma genomsläppligheten i grundvattenmagasinen och även provta själva grundvattnet.

För frågor, kontakta:
Eva Sköld, projektledare
0418-47 53 91, 0709-47 53 91
E-post

Läs mer om BT Kemi Efterbehandling

Publicerad: 2015-05-20

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun