Svalövs kommun

Framtiden i fokus för vård och omsorg

Hur ska verksamheten inom kommunens vård och omsorg se ut och vad ska den innehålla de närmaste åren? Svar på detta letade man efter på den Framtidsverkstad som arrangerades på fredagen.

Susanne Rosenström och Anna-Lena Schunnesson.

Susanne Rosenström och Anna-Lena Schunnesson.

Vad behöver man åstadkomma? Hur kan det göras? Vilka behöver involveras i processen? Och vad borde finnas med i verksamhetsplanen?

Fyra viktiga framtidsfrågor som diskuterades på sista fredagen i maj i fullmäktigesalen. Knappt trettio personer satt för att gemensamt försöka hitta svaren på frågorna. Tillsammans representerade de alla delar inom vården och omsorgen i Svalövs kommun – från chefer och personal, via politiker och äldreorganisationerna SPF och PRO, till de som bor på äldreboendena, samt de boendes anhöriga.

Framtidsverkstaden blir ett avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Eva Broms, som arbetar med framtidsverkstadkonceptet och demokratiprocesser, ledde dagen tillsammans med Gunilla Kajrup, som är regional processledare för Skåne för vård- och omsorgscollege.

En av dagens allra äldsta deltagare, Anna-Lena Schunnesson, 92-åring som bor på Solgården, hade från början egentligen mest bara tänkt att hon skulle vara med och lyssna. Men, för varje timme som gled iväg under dagen, kände hon större och större samhörighet med alla som var där.

- Det här är verkligen jättetrevligt, jag är helt uppfylld av det. Jag har kommit med något eget förslag också, så alltid har jag väl sått något frö hos någon. Till exempel tänker jag att man kan ha högläsning igen, det sysslade jag själv med för ett antal år sedan och det var väldigt uppskattat, säger Anna-Lena Schunnesson som summerar dagen som ”väldigt givande”.

Under förmiddagen handlade det mycket, enligt socialchef Susanne Rosenström, om att bildligt bege sig till en annan planet, ett fantasiland. Där inga gränser för vad som är möjligt existerade, där inga tankar var för stora eller för små. Begreppet att tänka utanför boxen var mottot.

- Det var en fas utan ramar, som en främmande planet. Men jag vet att en hel del av det som kom fram då trots allt kommer att kunna bli verklighet. Det gäller att vi tänker utanför det vanliga. Allt är inte jättedyrt och idéer kan vara både stora och små, säger Susanne Rosenström.

Hon och deltagarna vill gärna se Svalövs kommun som en myrstack, med små stigar som leder till och från stackens alla delar, fast utan gränser. Man ska kunna tänka sig att exempelvis generationsgränserna suddas ut – en äldre person kan tillföra kunskaper till elever på en skola, och en yngre kan lära de äldre tekniska prylar.

Under eftermiddagen redovisades resultaten i gruppdiskussionerna. Två ord tycktes de flesta ha fastnat för som extra viktiga, nämligen ”engagemang” och ”kompetens”. Ett antal särskilt viktiga områden identifierades, till exempel vikten av samverkan, möjligheten för individen till självbestämmande, boendefrågor som rör trygghetsboende och demensboende, frågan om djur på boendet.

Susanne Rosenström ser fram emot det fortsatta arbetet, som antagligen delvis fortsätter i form av olika fokusgrupper. Dessutom ska de två andra sektorerna inom den sociala sektorn, LSS-verksamheten och Individ- och familjeomsorgen, ha liknande verkstäder i höst.

- Det här ger energi och jag märker ett stort engagemang kring frågorna. Det ger tydliga bilder kring hur vi tänker. Vi vill ha ett högt inflytande från de som får vården och omsorgen, helst ska idéerna komma från dem redan innan vi ens har tänkt dem, säger Rosenström.

Framtidsverkstad för vård och omsorg.

Framtidsverkstad för vård och omsorg.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun