Svalövs kommun

Ny chef för gata och park

Niklas Geidenstam tillträdde tjänsten som gatu- och parkchef i Svalövs kommun den 4 maj.

Foto på Nilkas Geidenstam. Svalövs kommuns nya chef för gata och park.

Han är 32 år gammal, har rötterna i Malmö där han bodde fram tills helt nyligen, då han flyttade till Dösjebro med hustru och dotter. På fritiden är det husrenovering och att umgås med familjen som kommer först. Men, en och annan match i korpfotboll hinns också med. Hans förra tjänst fanns i Simrishamns kommun, där han under nästan sex år hade flera olika titlar: projektingenjör, trafikingenjör och tillförordnad chef för gata, park och hamn.

Hur känns det på nya jobbet, då?
– Det känns mycket bra att vara här, jag tycker att jag kommit in i det bra och jag har fått ett mycket varmt välkomnande av mina medarbetare.

Vad fick dig att söka tjänsten i Svalöv?
– Det började bli dags att röra på sig och få nya utmaningar. Och det känns som helt rätt beslut, det är verkligen inget jag ångrar!

Vad blir din första utmaning?
– Att skapa mig en bild över Svalövs kommuns offentliga rum. Kommunen är till ytan sett ganska stor och det gäller att ha kunskap om ytorna som man ansvarar för. På längre sikt är utmaningen att minimera underhållsskulden, att komma i fas med vår skötselplan och därefter höja standarden ytterligare på våra grönytor och våra vägar.

Om ett år, vad har du hunnit åstadkomma då, hoppas du?
– Det är svårt att svara på eftersom jag ännu inte riktigt satt mig in i allt ännu. Men jag vill till exempel att den goda stämningen på arbetsplatsen fi nns kvar. Ett bra arbetsklimat är en färskvara och man måste hela tiden jobba aktivt med det för att bibehålla det.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun