Svalövs kommun

Tredje gången gillt!

Svalöfs gymnasium är för tredje gången Qualis-certifierad. Dessutom ökade man på sina Qualis-poäng från 2012-års undersökning ytterligare. Nu är man uppe i rekordpoängen 103, vilket innebär att Svalöfs gymnasium är den gymnasieskola i Sverige som har högst poäng i kvalitetssäkringssystemet.

Bild på Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad.

- Att vi för tredje gången gillt blir certifierad och dessutom uppnår rekordpoäng är ett bevis på att skolan och våra utbildningar håller en väldigt hög kvalitet, säger Svalöfs gymnasiums rektor Lena Hansson.

Qualis är ett kvalitetsverktyg som anger kvalitet utifrån elva olika områden och där en skola, för att bli certifierad, ska nå lägst steg 3 i en sjugradig skala inom elva kvalitetsområden.

I rapporten kan man bland annat läsa att skolan har ett välutvecklat systematiskt arbete. Fyra kvalitetsområden når steg 7, vilket är maximalt. Dessa områden är ”Trygghet och trivsel”, ”Organisation”, ”Styrning och ledarskap” samt ”Resursutnyttjande”. Vidare kan man också läsa att skolans organisation håller hög kvalitet samt har en god struktur i sitt ledarskap och sin styrning. Men också att det finns tydliga strategier för att utveckla undervisningen och att eleverna har en trygg miljö.

Sedan tidigare är även Kulturskolan, Ekdungens förskola samt Linåkerskolan certifierade enligt Qualis. En Qualis-certifiering är giltig i tre år och därefter sker en ny granskning.

Läs granskningsrapporten för Svalöfs gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2015-06-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun